Fandom

My Little Pony Vänskap är magisk Wiki

Lista över ponnyer

258sidor på
denna wiki
Add New Page
Kommentarer20 Share

Detta är en sorteringsbar lista som omfattar alla ponnyer som har nämnts eller visats i My Little Pony Vänskap är magisk. Officiella namn är markerade i fet stil. Dessa namn har nämnts i serien, i Hasbros leksaker eller angivet av seriens utvecklare. Tillfälliga namn är inofficiella och har baserats på ponnyernas cutie marks, beteende, egenskaper och likheter till äldre generationers ponnyer. Färgerna är ungefärliga . Lycka till!

Specifika listor:

Tabellen kan sorteras genom att klicka på fyrkanten intill rubriken på vissa kolumner.

Name T G P M Ö Förklaring och framträdanden Bild
Applejackjordearthmärrmärrhsl(035, 100%, 71%)¤hsl(058, 90%, 84%)¤hsl(114, 50%, 58%)¤Se Applejack.Applejack bucking apples S1E12.png
Pinkie Piejordearthmärrmärrhsl(328, 69%, 87%)¤hsl(332, 92%, 66%)¤hsl(195, 96%, 79%)¤Se Pinkie Pie.Pinkie Pie opening theme.png
Rainbow Dashpegasuspegasusmärrmärrhsl(196, 100%, 83%)¤hsl(357, 90%, 65%)¤hsl(328, 69%, 50%)¤Se Rainbow Dash.Rainbow Dash opening theme.png
Fluttershypegasuspegasusmärrmärrhsl(055, 100%, 80%)¤hsl(340, 82%, 85%)¤hsl(178, 52%, 49%)¤Se Fluttershy.Fluttershy opening theme.png
Twilight Sparkleenhörningunicornmärrmärrhsl(283, 64%, 81%)¤hsl(239, 38%, 38%)¤hsl(274, 36%, 43%)¤Se Twilight Sparkle.Twilight Sparkle after drying herself S1E03.png
Rarityenhörningunicornmärrmärrhsl(207, 52%, 96%)¤hsl(251, 35%, 55%)¤hsl(211, 66%, 65%)¤Se Rarity.Rarity opening theme.png
Apple Bloomjordearthstofölfillyhsl(064, 83%, 79%)¤hsl(343, 75%, 49%)¤hsl(040, 88%, 66%)¤Se Apple Bloom.AppleBloomSquare.png
Scootaloopegasuspegasusstofölfillyhsl(034, 100%, 70%)¤hsl(326, 57%, 63%)¤hsl(276, 34%, 53%)¤Se Scootaloo.Scootaloo outside S1E18.png
Sweetie Belleenhörningunicornstofölfillyhsl(320, 9%, 94%)¤hsl(282, 29%, 66%)¤hsl(104, 40%, 69%)¤Se Sweetie Belle.Sweetie Belle sitting.png
Big Macintoshjordearthhingststallionhsl(000, 86%, 66%)¤hsl(035, 91%, 68%)¤hsl(109, 39%, 49%)¤Se Big Macintosh.Big Macintosh ID.png
Cheerileejordearthmärrmärrhsl(320, 45%, 47%)¤hsl(327, 62%, 78%)¤hsl(106, 46%, 63%)¤Se Cheerilee.Cheerilee id.png
Braeburnjordearthhingststallionhsl(050, 77%, 75%)¤hsl(035, 74%, 57%)¤hsl(097, 58%, 52%)¤Se Braeburn.
Braeburn.png
Herr Carrot Cakejordearthhingststallionhsl(050, 77%, 96%)¤hsl(031, 85%, 95%)¤hsl(105, 78%, 47%)¤Se Herr och Fru Cake.Mr. Cake carrying cake S1E10.png
Fru Cup Cakejordearthmärrmärrhsl(194, 50%, 100%)¤hsl(348, 58%, 90%)¤hsl(327, 42%, 88%)¤Se Herr och Fru Cake.Mrs. Cake greeting S1E25.png
Granny Smithjordearthmärrmärrhsl(120, 73%, 75%)¤hsl(0, 0%, 100%)¤hsl(33, 100%, 50%)¤Se Granny Smith.Grannysmith.png
Hoity Toityjordearthhingststallionhsl(231, 17%, 55%)¤hsl(227, 53%, 88%)¤hsl(216, 31%, 42%)¤Se Hoity Toity.Hoity toity.PNG
Borgmästarenjordearthmärrmärrhsl(043, 58%, 79%)¤hsl(180, 9%, 85%)¤hsl(228, 47%, 55%)¤Se Borgmästaren.Mayor ID.png
Photo Finishjordearthmärrmärrhsl(198, 95%, 84%)¤hsl(000, 0%, 92%)¤hsl(322, 69%, 45%)¤Se Photo Finish.Photo Finish ID.png
Sapphire Shoresjordearthmärrmärrhsl(053, 89%, 86%)¤hsl(215, 100%, 60%)¤hsl(042, 99%, 66%)¤Se Sapphire Shores.Sapphire Shores PageID.png
Spitfire pegasuspegasusmärrmärrhsl(052, 100%, 66%)¤hsl(031, 100%, 54%)¤hsl(028, 96%, 53%)¤Se Spitfire.Spitfire id.png
Soarin'pegasuspegasushingststallionhsl(208, 100%, 94%)¤hsl(233, 30%, 34%)¤hsl(126, 80%, 62%)¤Se Soarin'.Soarin' id.png
Derpy Hooves/ Ditzy Doopegasuspegasusmärrmärrhsl(223, 30%, 83%)¤hsl(060, 92%, 81%)¤hsl(044, 86%, 58%)¤Se Derpy Hooves.DerpyCompetition1.png
Pegasus royal guardpegasuspegasushingststallionhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(228, 72%, 63%)¤hsl(182, 85%, 51%)¤Se Royal guards.Pegasusguard id.png
Prinsessan Celestiaenhörningunicornmärrmärrhsl(327, 100%, 98%)¤hsl(193, 100%, 46%)¤hsl(302, 59%, 65%)¤Se Prinsessan Celestia.Celestia talking S1E13.png
Prinsessan Lunaenhörningunicornmärrmärrhsl(251, 35%, 55%)¤hsl(205, 64%, 65%)¤hsl(178, 52%, 49%)¤Se Prinsessan Luna.Princess Luna updated ID.png
Trixie / The Great and Powerful Trixieenhörningunicornmärrmärrhsl(205, 64%, 65%)¤hsl(196, 71%, 85%)¤hsl(304, 39%, 60%)¤Se Trixie.
Boastbusters.png
Prins Bluebloodenhörningunicornhingststallionhsl(220, 14%, 92%)¤hsl(044, 53%, 65%)¤hsl(193, 78%, 73%)¤Se Prins Blueblood.PrinceBlueblood.png
Fancypantsenhörningunicornhingststallionhsl(000, 0%, 100%)¤hsl(210, 66%, 70%)¤hsl(210, 100%, 85%)¤Se Fancypants.Fancy Pants1.png
Carlton / Score / Georgeenhörningunicornhingststallionhsl(000, 0%, 90%)¤hsl(031, 15%, 30%)¤hsl(203, 55%, 45%)¤Raritys och Sweetie Belles pappa. Se relevant sektion i artikeln om familj och släkt.Rarity Parents 2 S2E5.png
Fran / Gertrude / Sparkler / Buttons / Marthaenhörningunicornmärrmärrhsl(330, 100%, 85%)¤hsl(255, 39%, 47%)¤hsl(204, 100%, 70%)¤Raritys och Sweetie Belles mamma. Se relevant sektion i artikeln om familj och släkt. Hennes utseende liknar en G1 enhörning kallad ButtonsRarity Parents 3 S2E5.png
Heartstringsenhörningunicornmärrmärrhsl(168, 79%, 72%)¤hsl(183, 51%, 75%)¤hsl(043, 91%, 55%)¤Se Heartstrings.Heartstrings id.png
DJ Pon3enhörningunicornmärrmärrhsl(199, 29%, 83%)¤hsl(216, 83%, 44%)¤hsl(290, 54%, 60%)¤Se DJ Pon3.Scratch Thumb.JPG
Diamond Tiarajordearthstofölfillyhsl(296, 84%, 85%)¤hsl(288, 59%, 58%)¤hsl(197, 71%, 73%)¤Se Diamond Tiara.Diamond Tiara Mug 2.jpg
Silver Spoonjordearthstofölfillyhsl(210, 14%, 53%)¤hsl(0, 0%, 77%)¤hsl(288, 59%, 58%)¤Se Silver Spoon.Silver Spoon Mug 2.JPG
Snipsenhörningunicornhingstfölcolthsl(174, 34%, 70%)¤hsl(031, 73%, 47%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤Se Snips.Snips.png
Snailsenhörningunicornhingstfölcolthsl(044, 68%, 56%)¤hsl(158, 46%, 55%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤Se Snails.
Snails.jpg
Twistjordearthstofölfillyhsl(39, 85%, 95%)¤hsl(348, 83%, 47%)¤hsl(300, 100%, 50%)¤Se Twist.Twist2.PNG
Pipsqueakjordearthhingstfölcolthsl(0, 0%, 100%)¤hsl(24, 50%, 28%)¤hsl(9, 51%, 18%)¤Se Pipsqueak.Pipsqueak Facebook preview S2E04.png
Aloe / Tranquil Blossomjordearthmärrmärrhsl(329, 95%, 85%)¤hsl(197, 97%, 74%)¤hsl(211, 55%, 43%)¤Se spa ponnyer.
Lilly.png
Berry Punch / Överbeskyddande förälderponnyjordearthmärrmärrhsl(285, 77%, 78%)¤hsl(321, 47%, 53%)¤hsl(329, 32%, 48%)¤Se Berry Punch.Berry.jpg
Bon Bonjordearthmärrmärrhsl(061, 76%, 89%)¤hsl(223, 74%, 43%)¤hsl(186, 59%, 53%)¤Se Bon Bon.Bon Bon id.png
Doctor Whoovesjordearthhingststallionhsl(037, 36%, 63%)¤hsl(037, 38%, 24%)¤hsl(218, 96%, 73%)¤Se Doctor Whooves.Doctor Whooves.png
Golden Harvestjordearthmärrmärrhsl(059, 98%, 77%)¤hsl(035, 100%, 61%)¤hsl(104, 61%, 53%)¤Se Golden Harvest.Golden Harvest 12.png
Hayseedjordearthhingststallionhsl(036, 37%, 57%)¤hsl(000, 0%, 79%)¤hsl(182, 57%, 64%)¤Se Hayseed.Gramps Thumb.jpg
Junebugjordearthmärrmärrhsl(069, 100%, 85%)¤hsl(039, 100%, 70%)¤hsl(081, 34%, 45%)¤Hon är en av ponnyerna som Spike nämner sin födelsedag för i Secret of my Excess. Han kräver en present från henne.150px
Lotus / Healing Watersjordearthmärrmärrhsl(196, 82%, 74%)¤hsl(328, 70%, 82%)¤hsl(208, 48%, 53%)¤Se spa ponnyer.Dora.jpg
Noteworthyjordearthhingststallionhsl(216, 46%, 67%)¤hsl(241, 30%, 36%)¤hsl(049, 45%, 49%)¤Se Noteworthy.Blues Thumb 3.JPG
Octaviajordearthmärrmärrhsl(043, 7%, 71%)¤hsl(000, 0%, 29%)¤hsl(281, 38%, 58%)¤Se Octavia.Octavia id.png
Acejordearthhingststallionhsl(054, 67%, 88%)¤hsl(029, 28%, 25%)¤hsl(200, 61%, 27%)¤Hans racket blir dränkt i äppelmos av Apple Bloom i Cutie kallar. Enlgiht designern är han den fjärde bästa tennis spelaren i Equestria. Dyker även upp, utan förklädnad, i Luna Eclipsed. Hans cutie mark visas inte, men designern skrev att det är tennisbollar.Ace id.png
Afferojordearthhingststallionhsl(202, 82%, 38%)¤hsl(035, 100%, 53%)¤hsl(046, 73%, 66%)¤Dyker upp kort i VIP sektionen vid den Stora galoppgalan. Delvis skyms av en orange tofs hängande från en banderoll. Hans cutie mark är en rulle.Affero.png
Alex / James / Hairsprayjordearthmärrmärrhsl(329, 91%, 92%)¤hsl(300, 100%, 72%)¤hsl(187, 55%, 62%)¤En hårfrisör som arbetar för Photo Finish.
Hairspray.png
Ambrosiajordearthmärrmärrhsl(057, 91%, 91%)¤hsl(000, 0%, 100%)¤hsl(073, 63%, 73%)¤Byggnadsarbetare i The Mysterious Mare Do Well. Hennes cutie mark är tre äppelklyftor.150px
Apple Briochejordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En medlem av Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.My Little Pony G4 logo.svg
Apple Brown Bettyjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Applejacks moster, nämnd i Biljettballaden.My Little Pony G4 logo.svg
Apple Bumpkinjordearthmärrmärrhsl(052, 83%, 84%)¤hsl(355, 100%, 71%)¤hsl(019, 82%, 65%)¤En medlem i Äppelfamiljen. Samma design som hennes släkting Caramel Apple. Hennes cutie mark är tre karamell äpplen.Apple Bumpkin.png
Apple Ciderjordearthmärrmärrhsl(205, 100%, 83%)¤hsl(050, 88%, 87%)¤hsl(208, 100%, 73%)¤Medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen. Hennes cutie mark är tre äppelskruttar.Apple Cider.png
Apple Cinnamon Crispjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.My Little Pony G4 logo.svg
Apple Cobblerjordearthmärrmärrhsl(035, 85%, 61%)¤hsl(060, 98%, 83%)¤hsl(207, 100%, 69%)¤En medlem i Äppelfamiljen och deltar i återföreningen. Dyker upp i festen i A Bird in the Hoof. Hennes cutie mark är en smulpaj med gröna äppelskivor.Apple cinnamon crisp.png
Apple Fritterjordearthmärrmärrhsl(061, 77%, 72%)¤hsl(137, 65%, 57%)¤hsl(128, 65%, 53%)¤En medlem i Äppelfamiljen. Hennes man är brunfärgad under Mardrömsmärrskrisen. Hennes cutie mark är tre bitar av äppelkaka.Apple Fritter id.png
Apple Munchiesjordearthmärrmärrhsl(094, 58%, 67%)¤hsl(051, 98%, 83%)¤hsl(030, 100%, 64%)¤ Hennes cutie mark är tre äppelskruttar.
Apple Munchies.PNG
Apple Piejordearthmärrmärrhsl(039, 96%, 67%)¤hsl(095, 57%, 58%)¤hsl(042, 92%, 75%)¤En invånare i Appleloosa i Over a Barrel. Hennes cutie mark är tre äppelpajer.Apple Pie.png
Apple Strudeljordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.My Little Pony G4 logo.svg
Apple Strudelyjordearthmärrmärrhsl(056, 59%, 73%)¤hsl(042, 56%, 62%)¤hsl(092, 51%, 65%)¤Dyker upp vid Prinsessan Lunas fest i slutet av Vänskap är magisk, del 2. Samma design som hos Apple Fritter. Hennes cutie mark är tre bitar av äppelkaka.Apple Strudel.png
Apple Tartjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.My Little Pony G4 logo.svg
Apple Tartyjordearthmärrmärrhsl(131, 43%, 78%)¤hsl(053, 67%, 79%)¤hsl(279, 42%, 60%)¤Medlem av Äppelfamiljen, dyker upp i återföreningen. Hennes cutie mark är tre gröna muffins.Apple Tart.png
Baked Applejordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.My Little Pony G4 logo.svg
Bakey Applejordearthmärrmärrhsl(208, 89%, 78%)¤hsl(042, 74%, 72%)¤hsl(099, 53%, 63%)¤En medlem i Äppelfamiljen, närvarande vid återföreningen i Vänskap är magisk, del 1.BakedApple ID.png
Bell Perinjordearthmärrmärrhsl(050, 100%, 70%)¤hsl(198, 53%, 64%)¤hsl(357, 60%, 83%)¤ Hennes cutie mark är prästkragar.BellPerin.png
Berry Iciclejordearthmärrmärrhsl(300, 27%, 80%)¤hsl(189, 46%, 89%)¤hsl(070, 45%, 81%)¤ Hennes cutie mark är morötter.Berry Icicle.png
Big Wigjordearthmärrmärrhsl(62, 64%, 74%)¤hsl(348, 65%, 51%)¤hsl(49, 71%, 65%)¤ En av bowlarna i The Cutie Pox.Bigwig.png
Black Stonejordearthhingststallionhsl(027, 29%, 52%)¤hsl(259, 2%, 27%)¤hsl(098, 76%, 72%)¤En invånare i Appleloosa i Over a Barrel. Hans cutie mark är körsbär.Black cherry.png
Blue Bonnetjordearthmärrmärrhsl(199, 100%, 77%)¤hsl(215, 59%, 33%)¤hsl(097, 75%, 72%)¤Hennes cutie mark är två sammankopplade hästskor.From episode 10.PNG
Blueberry / Fruity Fusionjordearthmärrmärrhsl(216, 38%, 69%)¤hsl(035, 54%, 54%)¤hsl(330, 43%, 48%)¤Samma design som Berry Punch. Hennes cutie mark är ett gäng vindruvor och en jordgubbe.Blueberry.png
Bluenote / Beauty Brass / Sousie Tubajordearthmärrmärrhsl(194, 100%, 80%)¤hsl(040, 23%, 49%)¤hsl(278, 41%, 60%)¤En ponny som spelar på en sousafon under den Stora galoppgalan.Bluenote.png
Mr. Breezyjordearthhingststallionhsl(040, 49%, 78%)¤hsl(024, 88%, 61%)¤hsl(196, 100%, 65%)¤Han lånar ut en av sina fläktar till Cutie Mark Crusaders i The Show Stoppers. Bär en grön Tam o' Shanter och en väst. Trots sitt namn så ser han inte något ut som G3 Breezies. Hans cutie mark är en fyrbladig fläkt.Mr. Breezy.png
Baritone / Broken Irisjordearthhingststallionhsl(180, 4%, 58%)¤hsl(188, 7%, 39%)¤hsl(046, 54%, 55%)¤Drar en vagn i Vinter vädring. Samma design som Noteworthy. Hans cutie mark är musiknoter.Brokeniris.png
Burnt Oakjordearthhingststallionhsl(008, 31%, 59%)¤hsl(008, 30%, 38%)¤hsl(346, 29%, 31%)¤Närvarande vid Prinsessan Lunas återkomst till Ponyville i Vänskap är magisk, del 2, stående bakom Blue October.Burnt oak id.png
Buttercup / Butterscotchjordearthmärrmärrhsl(042, 85%, 50%)¤hsl(050, 82%, 80%)¤hsl(106, 40%, 48%)¤Hennes rabatt blev förstörd av parasitälvor. Hennes cutie mark är en blomma.Buttercup.png
Caboose / Coaltrain / Domonic Stalionagojordearthhingststallionhsl(031, 30%, 54%)¤hsl(045, 56%, 87%)¤hsl(107, 68%, 65%)¤Sist av de fyra förarponnyerna i Over a Barrel.Caboose.jpg
Caesarjordearthhingststallionhsl(204, 12%, 46%)¤hsl(215, 36%, 71%)¤hsl(054, 39%, 47%)¤Dyker upp med Lyrica. Hans cutie mark är en lagerkrans i guld.Cezar.PNG
Candy Mane / Bacon and Eggs / Sugarcoatjordearthmärrmärrhsl(044, 100%, 79%)¤hsl(336, 75%, 73%)¤hsl(326, 65%, 51%)¤Dyker upp i Green Isn't Your Color, Skrytjägare, när Twilight Sparkle ser för första gången Princess Celestia lyfta solen i Cutie Mark Chronicles och har en kappa i Luna Eclipsed.Candy Mane id.png
Candyliciousjordearthmärrmärrhsl(262, 42%, 64%)¤hsl(227, 35%, 70%)¤hsl(230, 37%, 58%)¤Samma design som Bon Bon. Hennes cutie mark är tre karameller.Candylicious.PNG
Carameljordearthhingststallionhsl(046, 85%, 68%)¤hsl(021, 27%, 46%)¤hsl(198, 42%, 51%)¤En glömsk ponny. Han slarvade bort gräsfröna under Vinter vädring mer än en gång. Hans design var senare återanvänd i Sonic Rainboom som tävlande 12. Han drog vagnen i The Best Night Ever tillsammans med Lucky. Hans cutie mark är tre blåa hästskor.Caramelapple001.png
Caramel Applejordearthmärrmärrhsl(052, 83%, 84%)¤hsl(036, 98%, 61%)¤hsl(110, 55%, 66%)¤En medlem i Äppelfamiljen. Hennes cutie mark är tre karamelläpplen.Caramel Apple.png
Chance-A-Lotjordearthhingststallionhsl(042, 100%, 71%)¤hsl(022, 26%, 46%)¤hsl(100, 33%, 57%)¤Delar Caramels färgschema och Big Macintoshs karaktärsdesign. Ursprungligen endast sedd i öppningssekvensen tills ett framträdande i Lesson Zero, i samma avsnitt då hans plats i öppningssekvensen byttes ut mot Big Macintosh. Hans cutie mark är tre hästskor.Creme Brulee.png
Cherry Berryjordearthmärrmärrhsl(329, 100%, 75%)¤hsl(055, 98%, 69%)¤hsl(254, 34%, 65%)¤Cherry Berry sköter ett stånd i Ponyvilles torg där hon säljer körsbär. Hennes cutie mark är körsbär. Hade en förklädnad som humla i Luna Eclipsed. Är med i andra omgången av Blind Bags leksakerna. Hon har en första talande roll i slutet av The Mysterious Mare Do Well.Cherry id.png
Cherry Cola / Cherry Coke / Cherry Popjordearthhingststallionhsl(041, 57%, 66%)¤hsl(000, 0%, 20%)¤hsl(097, 80%, 60%)¤Går i förgrundens skuggor i avsnittet Cutie kallar. I The Cutie Mark Chronicles levererar han ägget till Twilight Sparkle vid hennes inträdesprov, och säger "Are you okay?" till Twilight i den följande nutids-scen. Hans cutie mark är körsbär.Cherry Coke id.png
Cherry Strudeljordearthhingststallionhsl(041, 61%, 67%)¤hsl(216, 60%, 70%)¤hsl(090, 65%, 56%)¤Från Over a Barrel. Hans cutie mark är körsbär.Cherry Strudel.PNG
Chilly Puddlejordearthmärrmärrhsl(221, 30%, 55%)¤hsl(221, 74%, 83%)¤hsl(226, 23%, 59%)¤Pratar med Petunia i The Cutie Mark Chronicles och står intill henne i Applejacks fantasi i Biljettballaden.Chilly puddle xsalien.PNG
Clydejordearthhingststallionhsl(038, 61%, 59%)¤hsl(000, 0%, 65%)¤hsl(046, 84%, 61%)¤Pinkie Pies pappa. Hans cutie mark är en hacka.Clyde.jpg
Coconut / Luke Screenwalkerjordearthhingststallionhsl(029, 31%, 40%)¤hsl(052, 100%, 82%)¤hsl(262, 57%, 18%)¤Coconut assisterar med planteringen under Vinter vädringen. Hans cutie mark är en palm på en sandö. Dessuton blir han galen i Vänskap är magsik, del 2 Coconut Thumb 2.JPG
Combover Liverspotjordearthhingststallionhsl(240, 61%, 90%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤hsl(190, 42%, 51%)¤En äldre ponny, debuterade i den nya versionen av intro sången åkande i tåget. Dyker upp i The Mysterious Mare Do Well. Han har stora, tjocka, runda glasögon, en överkamming och leverfläckar. Hans cutie mark är en bubbelpipa.Mdw 12.png
Constelle / Starlightjordearthmärrmärrhsl(300, 33%, 64%)¤hsl(054, 47%, 57%)¤hsl(102, 41%, 44%)¤En pigg hejaklacksledare. Hon likar Starlight från My Little Pony Tales. Hennes cutie mark är tre stjärnor, varav den mittersta är större än den över och under.Constelle.png
Cormanajordearthmärrmärrhsl(198, 100%, 75%)¤hsl(287, 100%, 95%)¤hsl(340, 63%, 60%)¤Hon delar Cormanos färgschema och rosa hatt. Hennes cutie mark är två sammankopplade hästskor.Cormana.PNG
Cormanojordearthhingststallionhsl(191, 100%, 78%)¤hsl(219, 95%, 92%)¤hsl(101, 98%, 64%)¤Delar färgschema och rosa hatt med Cormana. Drar en vagn med hö i Over a Barrel, bär en rosa cowpony hatt. Hans cutie mark är körsbär.Manliest pony.jpg
Cosmicjordearthhingststallionhsl(73, 89%, 78%)¤hsl(206, 17%, 65%)¤hsl(204, 9%, 78%)¤Från Luna Eclipsed. Hans cutie mark är en månskära. Delar samma design med Ice.UnknownStallion.png
Crisps Pink / Candy Crispjordearthmärrmärrhsl(062, 62%, 75%)¤hsl(359, 92%, 79%)¤hsl(089, 70%, 59%)¤En medlem i Äppelfamiljen och deltar i återföreningen. Pekade ut Fluttershy i Green Isn't Your Color. Hennes cutie mark är tre äppelskivor.Pink Whirls.png
Dainty Dovejordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 100%)¤hsl(059, 100%, 79%)¤hsl(109, 71%, 73%)¤Deltar på Oranges middagsbjudning i Manehattan, i The Cutie Mark Chronicles. Hennes cutie mark är en rosa och lila lagerkrans.Dainty Dove.png
Daisyjordearthmärrmärrhsl(300, 100%, 88%)¤hsl(078, 68%, 75%)¤hsl(147, 44%, 49%)¤Hon sköter rabatter och driver en växtbutik i Tyda skvallret. Lyfter en gren magiskt i början av Titta innan du sover trotts det att hon saknar ett horn. Hennes cutie mark är två blommor. Delar samma design med Blind Bag-leksaken Flower Wishes.Daisy.png
Davenportjordearthhingststallionhsl(047, 52%, 73%)¤hsl(039, 19%, 38%)¤hsl(099, 49%, 57%)¤Ägare av Quill & Sofa butiken i Ponyville vilken endast säljer gåspennor och soffor. Hans cutie mark är en gåspenna och en soffa.
Quill & Sofa.jpg
Daze-yjordearthmärrmärrhsl(300, 82%, 85%)¤hsl(077, 62%, 72%)¤hsl(075, 78%, 35%)¤Har samma färgschema som Daisy utöver ögonfärgen. Endast sedd under springscener.Daze-y.PNG
Doctor Whooves #11/ #2/Patrick Trottonjordearthhingststallionhsl(014, 14%, 65%)¤hsl(030, 2%, 23%)¤hsl(038, 25%, 40%)¤Gäst på Garden party i Sweet and Elite Doctor whoo 2.png
Doseydotesjordearthmärrmärrhsl(245, 28%, 67%)¤hsl(055, 26%, 67%)¤hsl(030, 54%, 51%)¤Springer i paink efter att Månens Mardrömsmärr hade lämnat i Vänskap är magisk, del 2. Hennes färgschema är liknande till Dinky Hoovess. Bär en persikoorange blomma i sitt hår. Den inkluderade bilden är en aning mörk.Doseydotes.png
Eiffeljordearthhingststallionhsl(198, 63%, 36%)¤hsl(200, 70%, 67%)¤hsl(213, 55%, 60%)¤Han är blå. Den inkluderade bilden är en aning mörk.Eiffel 65.png
Elsie / Suity Voyagejordearthmärrmärrhsl(039, 52%, 34%)¤hsl(048, 38%, 61%)¤hsl(165, 78%, 19%)¤En av Fluttershys många fans i Equestria. Är en av Photo Finishs fotograferingsmanskap. Den inkluderade bilden är en aning mörk.
Suity Voyage.png
Epona / Clockworkjordearthmärrmärrhsl(025, 46%, 44%)¤hsl(059, 3%, 87%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Endast sedd bakifrån.Epona.png
Evening Starjordearthhingststallionhsl(032, 63%, 59%)¤hsl(046, 87%, 73%)¤hsl(203, 85%, 74%)¤Den tredje ponny längst fram som drar tåget från början av Over a Barrel.Evening star.jpg
Film Reeljordearthmärrmärrhsl(062, 75%, 89%)¤hsl(036, 100%, 69%)¤hsl(188, 58%, 64%)¤En androgyn till utseendet, paparazziponny. Hennes man är separerade i buntar. Hennes cutie mark är en bit av en filmrulle.
Film Reel.png
Flat Hat / Garden Patchjordearthmärrmärrhsl(029, 100%, 67%)¤hsl(050, 83%, 80%)¤hsl(104, 40%, 48%)¤Sköter en kiosk, sköter en rabatt som blir äten av parasitälvor i Århundradets svärm.Flat Hat.png
Flounderjordearthmärrmärrhsl(081, 30%, 62%)¤hsl(200, 40%, 55%)¤hsl(300, 18%, 46%)¤Den inkluderade bilden är en aning blå.Flounder.png
Forest Spiritjordearthmärrmärrhsl(057, 59%, 72%)¤hsl(050, 100%, 11%)¤hsl(047, 18%, 39%)¤Forest Spirit.PNG
Frederic Horseshoepinjordearthhingststallionhsl(044, 34%, 59%)¤hsl(029, 50%, 98%)¤hsl(089, 75%, 54%)¤Spelar pianot på den Stora galoppgalan i The Best Night Ever. Hans cutie mark är spegelvända musiknoter, två bundna vita och två bundna svarta.Frideric.PNG
Geri / Forejordearthhingststallionhsl(047, 36%, 72%)¤hsl(000, 0%, 97%)¤hsl(135, 84%, 32%)¤Debuterade i den nya versionen av intro sången och åker i tåget. Spelar schack med Apple Bloom i The Cutie Pox. Hans cutie mark är en golfklubba med två golfbollar.Fore S2E06.png
Ginger Goldjordearthmärrmärrhsl(042, 86%, 66%)¤hsl(026, 81%, 63%)¤white¤Delar samma design med Apple Bumpkin. Hennes cutie mark är tre bitar av äppelkaka. Hon dyker upp på festen i slutet av Vänskap är magisk, del 2.
Gingergold.png
Gisellejordearthmärrmärrhsl(195, 100%, 78%)¤hsl(035, 100%, 56%)¤hsl(279, 100%, 86%)¤Giselle.png
Golden Deliciousjordearthhingststallionhsl(040, 54%, 65%)¤hsl(000, 0%, 23%)¤hsl(206, 100%, 79%)¤En medlem i Äppelfamiljen. Han är hamngiven efter Golden Delicious varianten av äpplen. Hans cutie mark är tre gula äpplen.Golden Delicious.png
Sir Colton Vines III / Green Grapes / Sour Grapesjordearthhingststallionhsl(052, 59%, 77%)¤hsl(215, 54%, 72%)¤hsl(205, 60%, 62%)¤Är bredvid Daisy i början av Drakblyg och pratar till henne i flertalet avsnitt. Morrar på Twilight Sparkle i Over a Barrel. Hans cutie mark är två klasar med gröna druvor. En del av publiken under Sisterhooves Social tävlingen, stående intill Tootsi Flute.Green Grapes.png
Harpo Parish Nadermane / Strings McGeejordearthhingststallionhsl(253, 52%, 64%)¤hsl(215, 96%, 68%)¤hsl(095, 77%, 60%)¤Spelar vid den Stora galoppgalan med sin harpa lutande på fel axel. Hans cutie mark är en lyra.Harpo Parish Nadermane.png
Heraldjordearthhingststallionhsl(028, 24%, 42%)¤hsl(041, 40%, 80%)¤hsl(048, 79%, 62%)¤Förekommer i publiken under Fluttershys modevisning, intill Lyrica. Hans cutie mark är en rulle.Herald.PNG
Herculesjordearthhingststallionhsl(040, 39%, 62%)¤hsl(000, 0%, 48%)¤hsl(049, 89%, 65%)¤En gäst på den Stora galoppgalan. Delar design med Herald. Hans cutie mark är en rulle.Hercules.png
Horte Cuisinejordearthhingststallionhsl(052, 30%, 84%)¤hsl(225, 22%, 44%)¤hsl(044, 57%, 68%)¤Kyparen på restaurangen där Twilight Sparkle åt medan hon bestämde sig för vem som skulle få den extra biljetten i Biljettballaden. Samma design användes för en enhörnings i Applejacks återblick i The Cutie Mark Chronicles. Hans cutie mark är en täckt silver serveringstallrik.Horte Cuisine.png
Icy Dropjordearthhingststallionhsl(234, 10%, 76%)¤hsl(203, 43%, 49%)¤hsl(211, 28%, 58%)¤Den inkluderade bilden är en aning mörk på grund av regnet.Icy Rain.png
Jangles / Rani Dayjordearthmärrmärrhsl(191, 100%, 78%)¤hsl(061, 84%, 90%)¤hsl(328, 59%, 51%)¤Gäst på den Stora galoppgalan, döpt efter G1 ponnyn med liknande färgschema. Liknar Rainbow Dash och en annan ponny från Lövspringarloppet. Hennes cutie mark är två sammankopplade hästskor.Party pony 2.png
Jeff "The Dude" Letrotskijordearthhingststallionhsl(044, 42%, 75%)¤hsl(040, 54%, 56%)¤hsl(187, 48%, 74%)¤Duckar för ett bowlingklot i The Cutie Pox. Han liknar Jeff "The Dude" Lebowski från filmen The Big Lebowski.Jeff The Dude Letrotskti.png
Jennyjordearthmärrmärrhsl(059, 100%, 90%)¤hsl(056, 100%, 78%)¤hsl(124, 49%, 66%)¤Sjunger i Vinter vädring. Hennes cutie mark är ett timglas.Jenny.png
Jesús Pezuñajordearthhingststallionhsl(026, 24%, 20%)¤hsl(032, 23%, 51%)¤hsl(188, 33%, 83%)¤Är i bowlinghallen i The Cutie Pox. Liknar karaktären Jesus Quintana från filmen The Big Lebowski.Jesus S2E05.png
John Bull / Steamer / Marcus Foalixjordearthhingststallionhsl(045, 69%, 86%)¤hsl(240, 10%, 77%)¤hsl(104, 51%, 63%)¤Den näst första av förarponnyerna i Over a Barrel.John bull.jpg
Kazooiejordearthhingststallionhsl(063, 14%, 58%)¤hsl(083, 34%, 15%)¤hsl(227, 25%, 30%)¤Spelar en banjo i Luna Eclipsed, klädd som en trasdocka eller en fågelskrämma. Delar samma design och färgschema med Doctor Whooves.Kazooie.png
Kleinjordearthhingststallionhsl(210, 52%, 87%)¤hsl(225, 29%, 48%)¤hsl(219, 29%, 70%)¤Dyker upp i Applejacks fantasi i Biljettballaden.Blueberry twist.png
Lavender Fritter / Apple Butter / Apple Crepejordearthmärrmärrhsl(057, 80%, 75%)¤hsl(293, 41%, 53%)¤hsl(085, 72%, 75%)¤Närvarande vid Äppelfamiljens återförening och i The Mysterious Mare Do Well, dock utan hennes rosetter eller strimman i hennes man. Delar samma design med Apple Fritter. Hennes cutie mark är tre bitar av äppelkaka.Lavender Fritter.PNG
Lavenderhoofjordearthmärrmärrhsl(254, 52%, 81%)¤hsl(250, 47%, 65%)¤hsl(270, 38%, 59%)¤Lavenderhoof.PNG
Lil' Devil / Sugar Neighlin / Raven/ Sarah Tailin'jordearthmärrmärrhsl(208, 25%, 80%)¤hsl(203, 11%, 23%)¤hsl(205, 21%, 22%)¤Bugar i skräck för Prinsessan Luna intill borgmästaren i Luna Eclipsed.Lildevil.png
Lilyjordearthmärrmärrhsl(340, 74%, 80%)¤hsl(044, 75%, 75%)¤hsl(050, 71%, 79%)¤Hon har en blomma i sitt hår. Lättskrämd i ett antal scener. Hon hade talande scener i Äppelpengssäsong, Tyda skvallret och The Cutie Pox. Hennes cutie mark är tre vita liljor.Lily.png
Lincolnjordearthhingststallionhsl(035, 39%, 40%)¤hsl(259, 2%, 27%)¤hsl(048, 87%, 65%)¤En gäst på den Stora galoppgalan.
Lincoln.png
Link Pinkjordearthmärrmärrhsl(284, 39%, 71%)¤hsl(220, 40%, 83%)¤hsl(334, 58%, 60%)¤Delar samma design med Shoeshine. Hennes cutie mark är två sammankopplade hästskor.Link Pink.PNG
Linked Heartsjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 100%)¤hsl(194, 71%, 65%)¤hsl(000, 0%, 100%)¤Hon jagar efter Twilight Sparkles docka, Smarty Pants. Hennes cutie mark är sammankopplade hästskor.Linkedheartsep3s2.png
Little Pojordearthmärrmärrhsl(222, 21%, 84%)¤hsl(223, 12%, 70%)¤hsl(223, 33%, 44%)¤Befinner sig bakom Spike i Raritys modevisning.Little Po.png
Lotus Blossom / Frou Frou / Verajordearthmärrmärrhsl(044, 89%, 93%)¤hsl(274, 48%, 73%)¤hsl(219, 40%, 49%)¤Hennes man blev förstörd i The Show Stoppers efter att Cutie Mark Crusaders färgade och stylade det som en clowns peruk. Hennes cutie mark är en rosa lotusblomma.Lotus Blossom.JPG
Lucky / Cloverjordearthhingststallionhsl(209, 72%, 83%)¤hsl(000, 0%, 27%)¤hsl(211, 100%, 73%)¤En bakgrundsponny i Vinter vädring. Denna hingst liknar en G1 ponny kallad Clover som hade liknande märkningar och färger, dock är Clover en märr. Hans design blir återanvänd i Sonic Rainboom som en pegasus, som tävlande nummer 8. Rarity frågar om han kan dra hennes vang i The Best Night Ever. Hans cutie mark är tre stycken fyrklöver. Han är även dommare i Sisterhooves Social.Lucky.png
Lyricajordearthmärrmärrhsl(267, 48%, 80%)¤hsl(056, 97%, 77%)¤hsl(274, 42%, 39%)¤Dyker upp med Caesar i publiken i Fluttershys modevisning. Hennes cutie mark är en lyra.Lyrica.png
Majestyjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(205, 80%, 66%)¤hsl(272, 21%, 55%)¤Delar samma design med Lyrica. Hennes cutie mark är en lyra.Majesty.png
Mango Juicejordearthmärrmärrhsl(056, 95%, 70%)¤hsl(029, 100%, 50%)¤hsl(118, 62%, 56%)¤Från Skrytjägare. Den inkluderade bilden är en aning gul.Mangojuice.png
Marmalade Jalapeno Popettejordearthmärrmärrhsl(059, 78%, 75%)¤hsl(042, 88%, 57%)¤hsl(262, 47%, 75%)¤Framträder i Over a Barrel. Delar samma design med Apple Fritter. Bär en orange cowpony hatt. Hennes cutie mark är tre gröna äpplen.
Marmalade Jalapeno Popette.png
Maroon Carrotjordearthmärrmärrhsl(333, 41%, 69%)¤hsl(301, 28%, 57%)¤hsl(103, 53%, 57%)¤ Hennes cutie mark är morötter.Maroon Carrot.png
Master / Harold Saddlon / Doctor Whoof #5 / #11 / Goldensealjordearthhingststallionhsl(209, 60%, 59%)¤hsl(047, 100%, 49%)¤hsl(049, 67%, 62%)¤Han står intill Fluttershy vid delar av sången At The Gala. Hans cutie mark är ett timglas.Hddoctormix.png
Masqueradejordearthmärrmärrhsl(061, 98%, 77%)¤hsl(227, 45%, 59%)¤hsl(104, 37%, 54%)¤En gäst på den Stora galoppgalan. Hennes cutie mark är en sexuddig stjärna omringad av 5 mindre stjärnor.Party pony 1.png
Meadow Songjordearthhingststallionhsl(022, 54%, 57%)¤hsl(048, 86%, 83%)¤hsl(111, 67%, 58%)¤En invånare i Appleloosa i Over a Barrel. Hans cutie mark är en gitarr. Inte namngiven i serien, men delar design, cutie mark och färgschema (med undantaget av ögonfärg) med tredje omgångens Blind Bag-lekasak Meadow Song.Guitar.jpg
Melilotjordearthhingststallionhsl(028, 46%, 64%)¤hsl(029, 66%, 29%)¤hsl(212, 52%, 88%)¤Hans cutie mark är tre stycken fyrklöver.Melilot.png
Midnight Funjordearthmärrmärrhsl(193, 54%, 55%)¤hsl(226, 75%, 63%)¤hsl(243, 68%, 33%)¤En av Photo Finishs assistenter i Green Isn't Your Color.Marge pony.png
Millie / Pink Wind / Mistral Rose jordearthmärrmärrhsl(308, 90%, 88%)¤hsl(069, 100%, 95%)¤hsl(128, 71%, 65%)¤Mamman till bebisen som Rainbow Dash räddade i The Mysterious Mare Do Well. Hennes cutie mark är tre solfjädrar. Hon är känd för att ha ett skrik som liknar Raritys.Millie.png
Morton "Salt" Shakerjordearthhingststallionhsl(000, 0%, 73%)¤hsl(000, 0%, 41%)¤hsl(207, 93%, 89%)¤Slänger ut Salty ur The Salt Block i Over a Barrel. Ser ut att vara mycket framstående. Stillbilden till höger har två animationsfel: den svävande kedjan som är tänkt att vara fäst på monokeln och hans cutie mark är synlig genom mustaschen. Hans cutie mark är ett vitt saltkar med några saltkorn.Saltshaker.png
Nurse Redheartjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 88%)¤hsl(357, 26%, 81%)¤hsl(209, 47%, 77%)¤Är en av två sjukvårdspersonal som är tillgänglig i Ponyville, tillsammans med Nurse Tenderheart. Hennes cutie mark är ett rött kors med ett rosa hjärta i varje hörn.Nurse Redheart.png
Observan / Perceptor / Star Gazerjordearthhingststallionhsl(000, 0%, 83%)¤hsl(030, 29%, 47%)¤hsl(042, 76%, 56%)¤Dyker ofta upp på den Stora galoppgalan. Han ramlar på äpplen som Applejack hade slängt på marken i ett försök att sälja mer av hennes varor. Hans cutie mark är ett blått teleskop med en gul stjärna.Star Gazer.png
Aunt Orangejordearthmärrmärrhsl(056, 91%, 86%)¤hsl(042, 90%, 68%)¤hsl(197, 100%, 64%)¤Applejacks moster som bor i Manehattan. Mycket formell. Hennes cutie mark är tre appelsinklyftor.Aunt Orange.png
Uncle Orangejordearthhingststallionhsl(050, 93%, 72%)¤hsl(095, 60%, 61%)¤hsl(198, 39%, 38%)¤Applejacks farbror som bor i Manehattan. Mycket formell. Hans cutie mark är en apelsin. En Blind Bag-lekasak från fjärde omgången delar pälsfärg och cutie mark och går under namnet Mosely Orange.Uncle Orange.png
Orange Waferjordearthmärrmärrhsl(056, 91%, 86%)¤hsl(042, 90%, 68%)¤hsl(272, 29%, 64%)¤En medlem i Äppelfamiljen och deltar i återföreningen. Framträder i Green Isn't Your Color.Oarnge wafer.JPG
Orionjordearthhingststallionhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(211, 72%, 67%)¤hsl(198, 65%, 83%)¤Han är vit och större än din vanliga hingst eller ponny. Struttar iväg till festsalen efter att ha blivit hälsad av Prinsessan Celestia vid den Stora galoppgalan. Hans cutie mark är Orion.Orion1.png
Pacific Rosejordearthmärrmärrhsl(339, 40%, 86%)¤hsl(031, 73%, 64%)¤hsl(095, 54%, 63%)¤Närvarande vid Månens Mardrömsmärrs återkomst till Ponyville i Vänskap är magisk, del 2.Pacific rose id.png
Palmerjordearthhingststallionhsl(038, 88%, 67%)¤hsl(052, 66%, 77%)¤hsl(263, 18%, 51%)¤Bygger är barriär i Over a Barrel. Hans cutie mark är en palm/kokosnötsträd på en ö.Palmer.png
Petuniajordearthmärrmärrhsl(272, 29%, 64%)¤hsl(271, 27%, 40%)¤hsl(266, 39%, 76%)¤Samtalar med Chilly Puddle i The Cutie Mark Chronicles och står i kö med henne i Applejacks fantasi i Biljettballaden.Petunia.png
Picture Perfectjordearthmärrmärrhsl(052, 83%, 91%)¤hsl(120, 100%, 100%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Framträder i Green Isn't Your Color.Picture Perfect.png
Pink Pearl / Cotton Candy / Candy Applejordearthmärrmärrhsl(355, 44%, 88%)¤hsl(006, 80%, 80%)¤hsl(074, 51%, 64%)¤Dyker upp i slutet av Vänskap är magisk, del 2. Hennes cutie mark är tre äppelskivor.Cotton Candy.png
Pish Posh / Lady Grey / Lavender Ladyjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 80%)¤hsl(240, 20%, 50%)¤hsl(050, 40%, 60%)¤Debuterar i Sweet and Elite. En medlem i Fancypants inre krets. Wears a signature yellow sunhat.Photo finish in the background.PNG
Ponygirl Lyrajordearthmärrmärrhsl(167, 89%, 74%)¤hsl(185, 70%, 80%)¤hsl(199, 38%, 82%)¤Har samma design och färgschema som Heartstrings. Hennes cutie mark är en lyra.Ponygirl Heartstrings.png
Promontoryjordearthhingststallionhsl(018, 26%, 50%)¤hsl(000, 1%, 20%)¤hsl(200, 92%, 75%)¤Han slår tillbaka mot en buffel medans han håller sin hastighet när han drar ett tåg. Han är den främre av förarponnyerna i Over a Barrel.Promontory.png
Purple Hazejordearthmärrmärrhsl(259, 37%, 74%)¤hsl(260, 18%, 51%)¤hsl(241, 41%, 80%)¤dyker upp i Applejacks fantasi i Biljettballaden.Purple Haze.png
Purple Wavejordearthmärrmärrhsl(287, 62%, 83%)¤hsl(259, 45%, 63%)¤hsl(262, 20%, 51%)¤Dyker upp i Raritys fantasi i Biljettballaden, delar samma design med Lyrica. Delar samma cutie mark med Sparkler. Hennes cutie mark är tre briljanter.Purple Wave.png
Quakejordearthmärrmärrhsl(062, 77%, 88%)¤hsl(050, 64%, 63%)¤hsl(199, 45%, 58%)¤En androgyn massös från Ponyvilles spa.Quake.PNG
The Ranijordearthmärrmärrhsl(072, 97%, 75%)¤hsl(022, 100%, 65%)¤hsl(274, 75%, 79%)¤Deltar på Oranges middagsbjudning i Manehattan i The Cutie Mark Chronicles. Hennes cutie mark är ett timglas.Rani.png
Red Deliciousjordearthhingststallionhsl(053, 78%, 82%)¤hsl(214, 76%, 77%)¤hsl(204, 65%, 62%)¤Medlem i Äppelfamilen. Hans cutie mark är ett stort rött äpple med skaftet och ett blad.Red Delicious.png
Red Galajordearthmärrmärrhsl(349, 81%, 92%)¤hsl(086, 67%, 57%)¤hsl(087, 61%, 72%)¤Medlem i Äppelfamiljen. Hennes cutie mark är tre muffins med grön glasyr och äppelskivor.Red Gala Thumb.JPG
Reflective Rockjordearthmärrmärrhsl(206, 91%, 87%)¤hsl(034, 39%, 40%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤ Står vid ett bort i VIP sektionen i The Best Night Ever. Hennes cutie mark är svårt att urskilja, möjligt en lyra.Reflective Rock.png
Regal Candentjordearthmärrmärrhsl(244, 26%, 68%)¤hsl(235, 11%, 78%)¤hsl(290, 38%, 64%)¤En hårfrisör som arbetar för Photo Finish, står i publiken i Fluttershys första modevisning.
Regal Candent.png
Romana II / Time Lady pony / Flower Shinejordearthmärrmärrhsl(300, 38%, 79%)¤hsl(056, 62%, 81%)¤hsl(078, 55%, 59%)¤Skär isen i Vinter vädring, och är med i The Best Night Ever. Har samma design som Serena. Hennes cutie mark är ett timglas.Romana II.png
Rosejordearthmärrmärrhsl(063, 95%, 92%)¤hsl(334, 84%, 35%)¤hsl(088, 52%, 71%)¤Kallad Rose i Tyda skvallret. Hennes färgschema och design liknar G3 ponnyn Desert Rose. En liknande ponny finns med i första omgångens Blind Bag-lekasaker där hon kallas Roseluck. Hennes cutie mark är en ros.Rose Thumb 3.JPG
Roxie / Pinny Cushionjordearthmärrmärrhsl(180, 45%, 91%)¤hsl(254, 60%, 66%)¤hsl(220, 81%, 76%)¤Garderobponny som är en del av Photo Finishs följeslagare. Hennes cutie mark är tre karameller i papper.Roxies.png
Ruby Rhubarb / Tarte Tatinjordearthmärrmärrhsl(077, 85%, 76%)¤hsl(007, 88%, 71%)¤hsl(086, 86%, 78%)¤Trampade ned Twilight Sparkle under Äppelfamiljens återförening i Vänskap är magisk, del 1. När hon springer så har hon samma man-stil som Red Gala. Framträder i Appleloosa med en cowpony hatt och stövlar. När hon dansar med Pinkie så försvinner stövlarna från hennes fram hovar. Hennes cutie mark är en äppelpaj.Cobbler.png
Saltyjordearthhingststallionhsl(029, 26%, 51%)¤hsl(050, 46%, 68%)¤hsl(133, 61%, 39%)¤Liknar en stereotyppisk gammal, full, vilda västern gruvarbetare. Han blir utkastad ur The Salt Block av Morton. Hans cutie mark är en hacka.Salty.png
Sandyjordearthmärrmärrhsl(048, 9%, 52%)¤hsl(062, 17%, 76%)¤hsl(084, 13%, 64%)¤Framträder i The Show Stoppers, hon tittar på talangjakten.Sandy.png
Screwball / Topsy Turvy / Merry Melody / Trippy / Screwloosejordearthmärrmärrhsl(300, 36%, 72%)¤hsl(271, 54%, 49%)¤hsl(267, 65%, 40%)¤Denna galna ponny flyger förbi Twilight Sparkle i The Return of Harmony Part 2. Hennes lila och vita hår böljer som rök. Hon bär en propeller beanie och hennes cutie mark är en skruv och en baseboll.Screwball id.png
Serenajordearthmärrmärrhsl(189, 73%, 80%)¤hsl(240, 50%, 99%)¤hsl(051, 84%, 71%)¤Har liknande färger som en prinsessponny kallad Serena. Hennes cutie mark är morötter.Serena.jpg
Shamrockjordearthhingststallionhsl(230, 20%, 81%)¤hsl(059, 1%, 25%)¤hsl(215, 100%, 74%)¤Dansar med Pinkie Pie under hennes sång i Over a Barrel. Gör också ett framträdande som en trädgårdsmästare i The Mysterious Mare Do Well. Hans cutie mark är tre stycken fyrklöver.Shamrock.png
Sharpenerjordearthmärrmärrhsl(052, 87%, 79%)¤hsl(035, 32%, 55%)¤hsl(032, 32%, 56%)¤En lärare i Ponyvilles skola i Raritys återblick. Hennes cutie mark är tre blyertspennor.Sharpener.PNG
Sheriff Silverstarjordearthhingststallionhsl(042, 36%, 59%)¤hsl(040, 42%, 26%)¤hsl(193, 49%, 75%)¤Sheriffen över Appleloosa i Over a Barrel. Hans cutie mark är en silverfärgad, femuddad sheriffemblem.SilverStar.PNG
Shoeshinejordearthmärrmärrhsl(199, 85%, 77%)¤hsl(217, 48%, 87%)¤hsl(330, 60%, 67%)¤Erbjuder Twilight Sparkle morötter mot hennes biljett i Biljettballaden. Dyker upp i Lövspringarloppet i Höstvädersvänner och är med Golden Harvest i Green Isn't Your Color och vilar på en bänk i Drakblyg intill Heartstrings. Hennes cutie mark är två sammankopplade hästskor, en i guld och en i silver. Hon nämns inte vid namn i serien med delar pälsfärg, ögonfärg och cutie mark med en Blind Bag-lekasak från fjärde omgångens.Linky.png
Sindy / Powder Rougejordearthmärrmärrhsl(062, 74%, 89%)¤hsl(216, 50%, 40%)¤hsl(250, 20%, 28%)¤En av ponnyerna som förbereder Fluttershy för modevisningenmodevisning enligt Photo Finishs befäl. Hennes smala ögon vidgas strax före Fluttershy nyser.Sindy1.png
Snappy Scoopjordearthmärrmärrhsl(234, 15%, 87%)¤hsl(240, 56%, 69%)¤hsl(238, 56%, 69%)¤En av paparazziponnyerna från Green Isn't Your Color. Hon gör också ett framträdande i The Mysterious Mare Do Well tillsammans med Film Reel och Yooess Dee. Hennes cutie mark är en kamera. Snappy Scoop.png
Soigne Foliojordearthmärrmärrhsl(185, 94%, 94%)¤hsl(306, 88%, 87%)¤hsl(189, 43%, 73%)¤Soigne Folio.png
Spring Waterjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 100%)¤hsl(125, 72%, 33%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Sjunger i Vinter vädring. Hennes cutie mark är en diamant.Spring Water.png
Stellajordearthmärrmärrhsl(092, 53%, 82%)¤hsl(027, 88%, 54%)¤hsl(192, 59%, 66%)¤Är en del av Photo Finishs följeslagare från Green Isn't Your Color.
Stella.png
Stormjordearthmärrmärrhsl(056, 15%, 75%)¤hsl(032, 28%, 50%)¤hsl(125, 31%, 42%)¤En av hejarklacksledarna för Järnponny tävlingen. Hennes cutie mark är en vit blixt.Storm.png
Sue / Roxyjordearthmärrmärrhsl(222, 40%, 90%)¤hsl(184, 21%, 48%)¤hsl(198, 77%, 75%)¤Pinkie Pies mamma från hennes återblick i The Cutie Mark Chronicles. Hennes cutie mark är tre stenar.Sue.jpg
Sun Streakjordearthmärrmärrhsl(195, 48%, 83%)¤hsl(040, 77%, 66%)¤hsl(038, 71%, 77%)¤Hjälper till i Vinter vädring. Hon delar sin deisgn med Apple Bumpkin. Hennes cutie mark är en bit äppelkaka.Sun Streak.png
Sunset Blissjordearthmärrmärrhsl(300, 47%, 80%)¤hsl(296, 29%, 51%)¤hsl(276, 74%, 82%)¤Hennes cutie mark är tre briljanter.
Sunset bliss.png
Theodore Donald "Donny" Kerabatsosjordearthhingststallionhsl(060, 62%, 80%)¤hsl(039, 20%, 26%)¤hsl(031, 35%, 38%)¤Undviker ett bowlingklot i The Cutie Pox. Han liknar en karaktär vid samma namn från filmen The Big Lebowski.Theodore Donald Donny Kerabatsos.png
Toffee / Caramella / Chelljordearthmärrmärrhsl(042, 100%, 68%)¤hsl(026, 28%, 45%)¤hsl(193, 48%, 62%)¤Visas i Appleloosa i Over a Barrel. Delar Caramels färgschema. Hennes cutie mark är tre blåa hästskor.Toffee.png
Tree Sapjordearthmärrmärrhsl(151, 79%, 44%)¤hsl(043, 81%, 32%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Sjunger i Winter Wrap Up.Tree Sap.png
Twilight Skyjordearthhingststallionhsl(000, 0%, 60%)¤hsl(183, 92%, 86%)¤hsl(200, 92%, 62%)¤Arbetar som en dörrvakt i Green Isn't Your Color och sedan som assistent för Photo Finish. Hans cutie mark är tre via stjärnor. Han är inte namngiven i serien, men en glittrig grå Blind Bag-lekasak i fjärde omgången har med hans cutie mark.Ice.png
Tux n' Tailsjordearthhingststallionhsl(033, 31%, 49%)¤hsl(214, 97%, 87%)¤hsl(046, 100%, 74%)¤Deltar på Oranges middagsbjudning i Manehattan, från The Cutie Mark Chronicles. Hans cutie mark är en rulle.Tux 'n Tails.png
Vanilla Sweetsjordearthmärrmärrhsl(040, 70%, 48%)¤hsl(171, 54%, 55%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En jordponny som sjunger i Vinter vädring. Hennes cutie mark är tre karameller i papper.Vanilla sweets.png
Violina / Second Fiddlejordearthmärrmärrhsl(075, 44%, 72%)¤hsl(215, 38%, 35%)¤hsl(184, 37%, 48%)¤En fiolist från Luna Eclipsed. Delar samma design med Octavia.Violna.png
Wacky Hair Day and Sprayjordearthhingststallionhsl(223, 35%, 52%)¤hsl(224, 48%, 35%)¤hsl(227, 45%, 66%)¤Liten del av honom visas i Raritys modevisning, bakom Spike.Wackyhair.png
Walter Coltchakjordearthhingststallionhsl(049, 32%, 69%)¤hsl(032, 19%, 38%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Undviker en bowlingklot i The Cutie Pox. Han liknar Walter Sobchak från filmen The Big Lebowski.WalterColtchak.png
Windsor / Bruce Mane (Batmane) / G-Mane / Don Draper / Smithjordearthhingststallionhsl(182, 46%, 82%)¤hsl(000, 0%, 27%)¤hsl(197, 100%, 68%)¤Deltar på den Stora galoppgalan i The Best Night Ever. Hans svans är ljusare än hans man. Hans cutie mark är tre femuddiga stjärnor. Delar färgschema och cutie mark med Billy Joe Hoofstrong.Windsor.PNG
Winter Withersjordearthmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(222, 40%, 90%)¤hsl(211, 72%, 67%)¤Dyker upp som en åskådare i Sisterhooves Social.Winter Withers.png
Yooess Deejordearthmärrmärrhsl(039, 58%, 67%)¤hsl(051, 81%, 80%)¤hsl(190, 61%, 45%)¤Yooess Dee är en av paparazziponnyerna. Hennes päls, man, cutie mark och yrke är liknande till Dollars. Hennes cutie mark är ett dollartecken.
Yooess Dee.png
Yellow Burstjordearthhingststallionhsl(025, 86%, 64%)¤hsl(057, 88%, 76%)¤hsl(107, 60%, 53%)¤Står i ponnymassan i Boast Busters. Tonad i gult. Delar samma design och färgschema med Bluegrass.Yellow Burst.png
Alpegasuspegasushingststallionhsl(034, 74%, 62%)¤hsl(023, 40%, 51%)¤hsl(201, 56%, 57%)¤En arbetare distraherad av Raritys vingar i Sonic Rainboom.Homer.png
Arniepegasuspegasushingststallionhsl(039, 38%, 63%)¤hsl(034, 6%, 22%)¤hsl(197, 24%, 44%)¤En arbetare distraherad av Raritys nya vingar.Carl.png
Boxxy Brown / Burl / Petepegasuspegasushingststallionhsl(040, 30%, 59%)¤hsl(059, 39%, 86%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤Derpy Hoovess förman. Hans cutie mark är en låda. Troligen den största ponny i Equestria.Foreman id.jpg
Blueberry Cloudpegasuspegasusmärrmärrhsl(205, 81%, 73%)¤hsl(236, 50%, 46%)¤hsl(233, 23%, 51%)¤Hon delar hennes design med Lightning Bolt. Hennes cutie mark är ett regnmoln.Blueberry Cloud.PNG
Sassaflashpegasuspegasusmärrmärrhsl(200, 100%, 67%)¤hsl(179, 75%, 36%)¤hsl(037, 78%, 58%)¤Hennes cutie mark är två blixtar. Hon har inte nämnts vid namn i serien. Hon är mycket lik en glittrig ponny från tredje omgångens Blind Bag-lekasaker, delar päls och ögonfärg samt cutie mark. Det finns flertalet ponnyer med samma päls, ögonfärg och cutie mark men med olikfärgad man.Bluebird Happiness.png
Blue October / Blueberry Muffinpegasuspegasusmärrmärrhsl(193, 81%, 77%)¤hsl(205, 57%, 44%)¤hsl(200, 57%, 62%)¤Delar samma design med Derpy Hooves.Blueoctober.png
Brollypegasuspegasushingststallionhsl(300, 33%, 99%)¤hsl(214, 57%, 56%)¤hsl(050, 62%, 61%)¤Hjälpte till i Sonic Rainboom efter att Rarity hade störtat. Hans cutie mark är et lila paraply.Brolly.png
Cappuccino / Lukepegasuspegasushingststallionhsl(027, 28%, 40%)¤hsl(047, 62%, 61%)¤hsl(094, 55%, 57%)¤Flyger över skärmen i Sonic Rainboom, tillsammans med Roy G. Bow. Hans cutie mark är en ful sexuddad stjärna med fyra femuddade stjärnor omkring den.Pegpoke.png
Cherries Jubileepegasuspegasusmärrmärrhsl(358, 88%, 72%)¤hsl(022, 100%, 75%)¤hsl(297, 90%, 84%)¤Kan ses vid den Stora galoppgalan.Cherries Jubilee.jpg
Chocolate Blueberrypegasuspegasusmärrmärrhsl(190, 80%, 77%)¤hsl(035, 48%, 32%)¤hsl(036, 100%, 57%)¤Hennes cutie mark är en blixt. Har liknande pälsfärg, ögonfärg och cutie mark som #SassflashChocolate Blueberry.png
Cloud Kickerpegasuspegasusmärrmärrhsl(250, 78%, 84%)¤hsl(041, 100%, 74%)¤hsl(320, 46%, 74%)¤Överlycklig och glad för det mesta. Sett vindögd i Den avspisade gripen. Hennes cutie mark är ett moln och en sol. Var klädd som en häxa i Luna Eclipsed. Deltar i Sisterhooves Social tillsammans med Alula.Cloud Kicker id.png
Cool Starpegasuspegasushingststallionhsl(062, 100%, 90%)¤hsl(359, 59%, 51%)¤hsl(091, 67%, 64%)¤En mycket cool ponny. Under Best Young Flyers competition var han den enda som inte var shockad över att Rarity störtade och inte exalterad över en sonic rainboom. Hans cutie mark är en femuddig blå stjärna.Cool star.png
Cloud Showerspegasuspegasusmärrmärrhsl(202, 65%, 83%)¤hsl(045, 83%, 72%)¤hsl(034, 55%, 61%)¤Hon delar design med Cloud Kicker. Hennes svans verkar vara en annan färg än manen.Cloudshowers.png
Daddy Hooves / Daddy Doo / Nimbospegasuspegasushingststallionhsl(240, 24%, 69%)¤hsl(055, 73%, 78%)¤hsl(238, 18%, 58%)¤Liknande färgschema som Derpy Hooves.Purplish male pegasus at cloud factory.png
Ditzy Doopegasuspegasusmärrmärrhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Hom blev nämnd i Vinter vädring för att ha flugit i fel riktning för andra året i rad, försöker hämta tillbaka flyttfåglarna till Ponyville. Om hon skulle visas i ett avsnitt, finns det en möjlighet att hon kommer ha Derpy Hoovess design.My Little Pony G4 logo.svg
Kungliga Pegasusvakterpegasuspegasushingststallionhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(228, 72%, 63%)¤hsl(182, 85%, 51%)¤Se Kungliga vakter.Pegasusguard id.png<section end="secondary" />
Dollar / Cashier / Money Shotpegasuspegasushingststallionhsl(035, 35%, 44%)¤hsl(050, 64%, 75%)¤hsl(057, 69%, 71%)¤En av pegasuspaparazziponnyerna som setts i Green Isn't Your Color. Liknande päls, man, cutie mark och yrke som Youess Dee. Hans cutie mark är en spegelvänd dollartecken i guld.Dollar.JPG
Drizzlepegasuspegasusmärrmärrhsl(251, 52%, 81%)¤hsl(039, 70%, 65%)¤hsl(310, 33%, 80%)¤Ses intill Cloud Kicker i Vänskap är magisk, del 2. Frågar Twilight Sparkle, "Vilken biljett? Vilken gala?" i Biljettballaden. Hennes cutie mark är tre paraplyer.Drizzle.PNG
Dumb-Bell / Billypegasuspegasushingststallionhsl(030, 26%, 34%)¤hsl(038, 36%, 82%)¤hsl(211, 60%, 62%)¤En av pegasusmobbarna från Cloudsdale, som brukade gå i flyglägret med Rainbow Dash. Hans cutie mark är en hantel med sex vikter.Dumbbell Thumb.JPG
Endless Cloudspegasuspegasusmärrmärrhsl(330, 69%, 82%)¤hsl(043, 72%, 70%)¤hsl(309, 47%, 67%)¤Kan ses jublande vid Best Young Flyer competition. Delar samma design med Lightning Bolt. Hennes cutie mark är ett moln.Petal Dove.png
Fireflypegasuspegasusmärrmärrhsl(182, 95%, 78%)¤hsl(300, 87%, 85%)¤hsl(035, 85%, 52%)¤Har liknande färgschema och cutie mark som G1 ponnyn Firefly. Delar samma design med Honeysuckle. Hennes cutie mark är två gula blixtar. Har liknande pälsfärg, ögonfärg och cutie mark som #SassflashFirefly Thumb.JPG
Fire Streakpegasuspegasushingststallionhsl(033, 82%, 98%)¤hsl(028, 99%, 62%)¤{{{background}}}¤En hane i Underskruvarna sedd i Best Night Ever. Fire Streak from Best Night Ever.png
Flash Bulbpegasuspegasushingststallionhsl(000, 100%, 99%)¤hsl(201, 66%, 63%)¤hsl(199, 72%, 74%)¤En pegasuspaparazziponny från Green Isn't Your Color. Hans cutie mark är en bit film.Flashbulb.png
Fleetfootpegasuspegasusmärrmärrhsl(184, 57%, 72%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤{{{background}}}¤En hona som är medlem i Underskruvarna sedd i VIP sektionen på den Stora galoppgalan i The Best Night Ever. Är den första i Underskruvarna att passera mållinjen i Sweet and Elite.Fleetfoot.png
Merry Maypegasuspegasusmärrmärrhsl(085, 62%, 71%)¤hsl(296, 62%, 64%)¤hsl(288, 64%, 57%)¤Hennes cutie mark är tre solar. Hon har inte nämnts vid namn i serien. Hon är mycket lik en glittrig ponny och delar päls och ögonfärg samt cutie mark.Flora.jpg
Flutter Doo / Flutter Hooves / Ditzy Doo / Missing Bubblespegasuspegasusmärrmärrhsl(225, 16%, 79%)¤hsl(267, 48%, 65%)¤hsl(070, 80%, 71%)¤Den pegasus som lyckats få tillbaka fåglarna till Ponyville i Vinter vädring. Delar samma cutie mark och design med Derpy Hooves. Hennes cutie mark är sju bubblor.Flutter Doo.png
Granny / Kitty / Granny Windpegasuspegasusmärrmärrhsl(216, 100%, 95%)¤hsl(300, 50%, 99%)¤hsl(203, 100%, 71%)¤Delar samma design med Granny Smith. Arbetar på väderfabriken i Cloudsdale. Hennes cutie mark är en lila boll av garn.Screen shot 2011-02-27 at 8.04.12 PM.png
Green Gempegasuspegasushingststallionhsl(030, 94%, 66%)¤hsl(019, 100%, 99%)¤hsl(196, 38%, 56%)¤ Hans cutie mark är tre stycken fyrklöver.Green Gem.PNG
Dizzy Twister / Gustypegasuspegasusmärrmärrhsl(046, 83%, 79%)¤hsl(334, 58%, 68%)¤hsl(326, 60%, 55%)¤Hennes cutie mark är tre virvelvindar. Var klädd som lejon i Luna Eclipsed.Tornados id.png
Heart Throb / Pink Lightingpegasuspegasusmärrmärrhsl(331, 45%, 79%)¤hsl(006, 65%, 71%)¤hsl(218, 42%, 61%)¤Delar samma design med Lightning Bolt. Hennes cutie mark är ett moln med en blix.Pink lighting 2.png
High Windspegasuspegasusmärrmärrhsl(245, 50%, 96%)¤hsl(245, 53%, 20%)¤{{{background}}}¤En medlem i Underskruvarna med galet lockigt hår i Best Night Ever.Curly Wonderbolt.png
Honeysucklepegasuspegasusmärrmärrhsl(008, 100%, 90%)¤hsl(040, 100%, 73%)¤hsl(035, 98%, 58%)¤Hennes cutie mark är en blix.Honeysuckle.png
Hoops / Kevinpegasuspegasushingststallionhsl(037, 70%, 65%)¤hsl(027, 31%, 40%)¤hsl(126, 80%, 62%)¤En av pegasusmobbarna från Cloudsdale, som tidigare gick på samma flygläger som Rainbow Dash. Hans lugg täcker alltid ögonen. Hans cutie mark är tre basketbollar.Hoops Thumb.JPG
Ice Pop/ Cryo Doo / Frosty Hoovespegasuspegasusmärrmärrhsl(218, 24%, 79%)¤hsl(197, 57%, 93%)¤hsl(066, 73%, 71%)¤Delar samma design med Derpy Hooves. Hennes cutie mark är sju bubblor.Ice pop.png
Ice Wind/ Aerial Acepegasuspegasusmärrmärrhsl(049, 67%, 78%)¤hsl(198, 87%, 70%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤En av medlemarna i Underskruvarna vid Best Young Fliers Competition i Sonic Rainboom.Wonderbolt.png
Icy Rainpegasuspegasusmärrmärrhsl(244, 69%, 78%)¤hsl(174, 60%, 69%)¤hsl(174, 24%, 53%)¤Tar ned snön från grenar i Vinter vädring. Hennes cutie mark är två regndroppar.Icy rain.png
Juicy Fruitpegasuspegasusmärrmärrhsl(285, 70%, 75%)¤hsl(321, 45%, 51%)¤hsl(326, 58%, 50%)¤Har samma färgschema och cutie mark som Berry Punch. Hennes cutie mark är en klase druvor och en jordgubbe.Fruit Punch.png
Lightning Bolt / Thunder Cracker / Thunder Rushpegasuspegasusmärrmärrhsl(216, 71%, 99%)¤hsl(198, 87%, 70%)¤hsl(183, 95%, 75%)¤Kan oftast ses med Derpy Hooves. Hennes cutie mark är ett regnmoln med en blixt.Lightning Bolt id.png
Lightning Streakpegasuspegasushingststallionhsl(201, 76%, 82%)¤hsl(048, 92%, 72%)¤{{{background}}}¤En hane i Underskruvarna i VIP sektionen i Best Night Ever.Male Wonderblot dining at Gala.png
Leeroy Wingkinspegasuspegasushingststallionhsl(022, 51%, 54%)¤hsl(049, 67%, 78%)¤hsl(095, 87%, 60%)¤En av tävlarna i Best Young Flyer competition. Twilight konstaterar att han gjorde 15 roller i rad under tävlingens gång. Hans cutie mark är en gitarr.Pony l.png
Lucy / Packardpegasuspegasusmärrmärrhsl(042, 64%, 85%)¤hsl(035, 90%, 57%)¤hsl(325, 53%, 46%)¤Backstage ansvarig på Best Young Flyer competition. Hennes cutie mark är tre virvelvindar.Lucy.jpg
Maddenpegasuspegasushingststallionhsl(215, 61%, 67%)¤hsl(217, 65%, 82%)¤hsl(221, 53%, 58%)¤Utroparen för Best Young Flyers Competition.Madden.jpg
Medleypegasuspegasusmärrmärrhsl(178, 60%, 80%)¤hsl(165, 63%, 43%)¤hsl(194, 60%, 59%)¤Ser mycket lik ut 1983 ponnyn kallad Medley, dock hade original Medley en musiknot som cutie mark. Hennes cutie mark är ett vitt regnmoln med regn.Stormy.jpg
Orange Blossompegasuspegasusmärrmärrhsl(247, 83%, 82%)¤hsl(055, 97%, 86%)¤hsl(037, 97%, 60%)¤Vacker festponny. Deltar i festen i Cutie kallar. Overly Accessorised Party Pony.PNG
Orange Box / Left 4 Doo / Team Fortress Doo / Fruity Hoovespegasuspegasusmärrmärrhsl(311, 3%, 71%)¤hsl(025, 74%, 65%)¤hsl(060, 51%, 63%)¤Delar samma design med Derpy Hooves. Hennes cutie mark är sju bubblor.Orangebox.png
Opal Waterpegasuspegasusmärrmärrhsl(190, 81%, 77%)¤hsl(248, 73%, 79%)¤hsl(035, 99%, 58%)¤Skottar snö från ett tak i Vinter vädring.Name-me.PNG
Papermoonpegasuspegasushingststallionhsl(053, 32%, 74%)¤hsl(040, 34%, 34%)¤hsl(218, 54%, 62%)¤Han tog hand om Underskruvarna tillsammans med Brolly i Sonic Rainboom. Hans cutie mark är en månskära. Samma färgschema och man som Doctor Whooves.Moon.PNG
Parasol / Showerspegasuspegasusmärrmärrhsl(056, 100%, 79%)¤hsl(307, 33%, 71%)¤hsl(035, 99%, 60%)¤Hennes cutie mark är tre lila paraplyer.

Parasol flies.png

Parulapegasuspegasusmärrmärrhsl(059, 39%, 86%)¤hsl(233, 30%, 34%)¤hsl(300, 33%, 99%)¤Hennes cutie mark är okänt.
Parula.png
Peppermint Crunchpegasuspegasusmärrmärrhsl(218, 34%, 60%)¤hsl(256, 100%, 73%)¤hsl(273, 15%, 44%)¤Sedd vid väderfabriken i Sonic Rainboom.Peppermint Crunch.png
Pink Cloudpegasuspegasusmärrmärrhsl(332, 100%, 92%)¤hsl(357, 59%, 73%)¤hsl(344, 31%, 67%)¤Framträder i Applejacks fantasi i Biljettballaden.Pinkclouds.png
Pumpkin Tartpegasuspegasusmärrmärrhsl(038, 80%, 71%)¤hsl(229, 100%, 91%)¤hsl(171, 33%, 78%)¤Framträder i Sonic Rainboom och ser Best Young Flyer competition.Pumpkin Tart.png
Q. T. Prismpegasuspegasusmärrmärrhsl(000, 0%, 87%)¤hsl(235, 18%, 71%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Dyker upp i Vinter vädring. Hennes cutie mark är en regnbåge.Optic Prism.png
Rainbowshinepegasuspegasusmärrmärrhsl(244, 69%, 78%)¤hsl(330, 69%, 82%)¤hsl(344, 31%, 67%)¤Har samma färgschema och cutie mark som en av tredje omgångens Blind Bag-lekasaker. Hon föreslår att Rarity deltar i tävlingen i Sonic Rainboom. Hon meddelar Rainbow Dash att Ditzy Doo flög norrut för att hämta de södra fåglarna i Vinter vädring. Hennes cutie mark är en regnbåge.Rainbow pegasus.png
Raindropspegasuspegasusmärrmärrhsl(051, 100%, 71%)¤hsl(158, 100%, 71%)¤hsl(177, 70%, 41%)¤Assisterar Derpy Hooves i Feeling Pinkie Keen. Hennes cutie mark är tre regndroppar. Är klädd som viking under Luna Eclipsed avsnittet. En föl version som liknar hennes förekommer i Cutie Mark Chronicles, detta kan vara hon.Raindrop Thumb 2.JPG
Fleetwood Macpegasuspegasushingststallionhsl(210, 4%, 64%)¤hsl(0, 0%, 90%)¤hsl(000, 0%, 100%)¤Minglar i VIP sektionen på den Stora galoppgalan i The Best Night Ever. Deltar i Underskruvarnas derby i Sweet and Elite.Wonderbolt silver vip.png
Rapidfirepegasuspegasushingststallionhsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤Han är nämnd av Fancypants i Sweet and Elite som en av Underskruvarna i tävlingen, men förblir oidetifierad.My Little Pony G4 logo.svg
Rayspegasuspegasusmärrmärrhsl(045, 100%, 76%)¤hsl(302, 89%, 78%)¤hsl(338, 51%, 68%)¤Delar samma design med Flora. Hennes cutie mark är tre solar.Sun rays.png
Velvet Hooves / Red Velvetpegasuspegasusmärrmärrhsl(221, 19%, 80%)¤hsl(351, 62%, 62%)¤hsl(051, 97%, 74%)¤Delar samma design med Derpy Hooves. Hennes cutie mark är sju bubblor.LOL Redhead Derpy.PNG