FANDOM


Detta är en sorteringsbar lista som omfattar alla unga ponnyer, och föl, som har nämnts eller visats i My Little Pony Vänskap är magisk, förutom föl. Officiella namn är markerade i fet stil. Dessa namn har nämnts i serien, i Hasbros leksaker eller angivet av seriens utvecklare. Tillfälliga namn är inofficiella och har baserats på ponnyernas cutie marks, beteende, egenskaper och likheter till äldre generationers ponnyer. Färgerna är ungefärliga.

Specific lists:

The table can be sorted by clicking a square from a column in the top row.

Name T G P M Ö Förklaring och framträdanden Bild
Apple Bloomjordearthstofölfillyhsl(064, 83%, 79%)¤hsl(343, 75%, 49%)¤hsl(040, 88%, 66%)¤Se Apple Bloom.AppleBloomSquare.png
Scootaloopegasuspegasusstofölfillyhsl(034, 100%, 70%)¤hsl(326, 57%, 63%)¤hsl(276, 34%, 53%)¤Se Scootaloo.Scootaloo outside S1E18.png
Sweetie Belleenhörningunicornstofölfillyhsl(320, 9%, 94%)¤hsl(282, 29%, 66%)¤hsl(104, 40%, 69%)¤Se Sweetie Belle.Sweetie Belle sitting.png
Diamond Tiarajordearthstofölfillyhsl(296, 84%, 85%)¤hsl(288, 59%, 58%)¤hsl(197, 71%, 73%)¤Se Diamond Tiara.Diamond Tiara Mug 2.jpg
Silver Spoonjordearthstofölfillyhsl(210, 14%, 53%)¤hsl(0, 0%, 77%)¤hsl(288, 59%, 58%)¤Se Silver Spoon.Silver Spoon Mug 2.JPG
Snipsenhörningunicornhingstfölcolthsl(174, 34%, 70%)¤hsl(031, 73%, 47%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤Se Snips.Snips.png
Snailsenhörningunicornhingstfölcolthsl(044, 68%, 56%)¤hsl(158, 46%, 55%)¤hsl(000, 0%, 0%)¤Se Snails.
Snails.jpg
Twistjordearthstofölfillyhsl(39, 85%, 95%)¤hsl(348, 83%, 47%)¤hsl(300, 100%, 50%)¤Se Twist.Twist2.PNG
Pipsqueakjordearthhingstfölcolthsl(0, 0%, 100%)¤hsl(24, 50%, 28%)¤hsl(9, 51%, 18%)¤Se Pipsqueak.Pipsqueak Facebook preview S2E04.png
Alula / Plutopegasuspegasusstofölfillyhsl(058, 39%, 80%)¤hsl(264, 42%, 70%)¤hsl(198, 53%, 78%)¤Hon är en gäst på Diamond Tiaras cute-ceañera i Cutie kallar. En ponny med samma design och färgschema dyker upp i Lesson Zero, med ett enhörningshorn och har även vingar på grund av ett animationsfel. Hennes cutie mark är en fjäder. Hon var utklädd till en astronaut i Luna Eclipsed. Tävlade i Sisterhooves Social med Cloud Kicker. Alula.png
Archer Bodkin / Scootablujordearthstofölfillyhsl(215, 54%, 72%)¤hsl(215, 44%, 53%)¤hsl(283, 17%, 74%)¤Apple Blooms klasskamrat. Delar samma design med Scootaloo, med undantaget av vingar. Hennes cutie mark är en pilbåge.Archer1.png
Aura / Seabreezejordearthstofölfillyhsl(302, 33%, 87%)¤hsl(162, 65%, 68%)¤hsl(156, 78%, 82%)¤Dyker upp först med en kudde som cutie mark i Cutie kallar. Dyker senare upp utan en cutie mark i The Cutie Pox. Ramlar ned i en brunn i The Mysterious Mare Do Well och blir räddad av Rainbow Dash.Seabreeze.png
Baby Derpy/ Baby Doo/ Derpy Jr/ Dizzy Doo pegasuspegasusstofölfillyhsl(223, 30%, 83%)¤hsl(060, 92%, 81%)¤hsl(044, 86%, 58%)¤Denna pegasus delar färgschema med Derpy Hooves och framträder i The Cutie Pox för en sekund. Hon skyms för det mesta, men hennes vindögda ögon syns för ett litet ögonblick.Baby derpy2.png
Blinkie Pie / Pinchie Pie / Bellamina Marie Piejordearthstofölfillyhsl(233, 31%, 70%)¤hsl(189, 15%, 83%)¤hsl(046, 36%, 53%)¤Pinkie Pie's sister, appears in The Cutie Mark Chronicles in Pinkie Pie's flashback.Blinky Pie.png
Blueberry Cakejordearthstofölfillyhsl(198, 94%, 74%)¤hsl(249, 97%, 72%)¤hsl(133, 84%, 70%)¤Shares the same design as filly Pinkie Pie with curly hair.Blueberry Cake.png
Checkered Flagjordearthstofölfillyhsl(000, 0%, 69%)¤hsl(000, 0%, 28%)¤hsl(000, 0%, 11%)¤One of three rollerskating ponies seen in Call of the Cutie. Her cutie mark is a checkered flag.Checkered Flag.png
Cheerypegasuspegasusstofölfillyhsl(292, 100%, 94%)¤hsl(306, 100%, 85%)¤#FA99DF¤ Her cutie mark is pom-poms. She is larger than other fillies.Cheery.png
Coronetjordearthstofölfillyhsl(334, 100%, 85%)¤hsl(337, 74%, 67%)¤hsl(033, 96%, 65%)¤Appears at Sugarcube Corner at Diamond Tiara's party in Call of the Cutie. Her cutie mark is a golden crown.Coronet.png
Cotton Topjordearthstofölfillyhsl(265, 76%, 82%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(051, 100%, 72%)¤Appears in The Cutie Mark Chronicles in Rarity's flashback.Cotton Top.png
Cotton Cloudy / Tiny Icepegasuspegasusstofölfillyhsl(000, 0%, 92%)¤hsl(199, 47%, 80%)¤hsl(271, 41%, 78%)¤Seen in Sugarcube Corner during Call of the Cutie, and in Lesson Zero in Twilight's horrifying vision of going back to Magic Kindergarten, with a unicorn horn and no wings. Her cutie mark is a cumulus cloud.Cotton Cloudy.png
Cyan Skiespegasuspegasusstofölfillyhsl(159, 39%, 68%)¤hsl(250, 22%, 55%)¤hsl(076, 44%, 57%)¤Appears only once during Diamond Tiara's cute-ceañera in Call of the Cutie.Cyan Skies.png
Dinky Hooves / Dinky Doo / Little Dinky enhörningunicornstofölfillyhsl(264, 40%, 82%)¤hsl(051, 66%, 78%)¤hsl(053, 76%, 75%)¤She appears in the background in Call of the Cutie, and hopping along during the musical number in Winter Wrap Up. Her cutie mark differs, and appears as is two dolphins, a bubble wand, a pillow, and an archer bow at different appearances. Was dressed as a firefighter during Luna Eclipsed. Competes along side Sparkler in Sisterhooves Social.Dinky2.PNG
Doctor Whooves Jr.jordearthhingstfölcolthsl(042, 35%, 61%)¤hsl(039, 42%, 23%)¤hsl(207, 57%, 60%)¤A little colt seen in Over a Barrel who looks rather similar to Doctor Whooves. His cutie mark is an hourglass.JR whooves.png
Fruitbasket / Froot Loopsjordearthstofölfillyhsl(300, 100%, 84%)¤hsl(329, 68%, 62%)¤hsl(206, 90%, 59%)¤Shares the same design as filly Applejack. Appears in Rarity's flashback in The Cutie Mark Chronicles.
Fruitbasket.png
Harpica / Lyrenettepegasuspegasusstofölfillyhsl(180, 40%, 66%)¤hsl(056, 70%, 64%)¤hsl(066, 62%, 74%)¤She appears in Diamond Tiara's party in Call of the Cutie. Her cutie mark is a lyre.Harpica.png
Hot Rodjordearthstofölfillyhsl(036, 32%, 63%)¤hsl(029, 22%, 34%)¤hsl(029, 7%, 11%)¤One of three rollerskating ponies seen in Call of the Cutie. Her cutie mark is a flaming tire.Hot Rod.png
Inkie Pie / Maggie Piejordearthstofölfillyhsl(194, 14%, 77%)¤hsl(192, 11%, 50%)¤hsl(265, 53%, 68%)¤Pinkie Pie's sister, appears in The Cutie Mark Chronicles.Inky Pie.png
Little Hoofjordearthstofölfillyhsl(000, 0%, 84%)¤hsl(252, 28%, 59%)¤#C1F87C¤Appears at Diamond Tiara's party in Call of the Cutie. Her cutie mark is a purple horseshoe.Little Hoof.png
Lily Dachejordearthstofölfillyhsl(199, 78%, 76%)¤hsl(247, 78%, 75%)¤hsl(223, 46%, 45%)¤Appears in Call of the Cutie at Diamond Tiara's cute-ceañera.Lily Dache.png
Mango Dashpegasuspegasusstofölfillyhsl(038, 100%, 77%)¤hsl(052, 100%, 76%)¤hsl(051, 98%, 69%)¤Runs by the screen with two other fillies in Dragonshy. Also featured in Fluttershy's flashback in The Cutie Mark Chronicles.Mango Dash.png
Noi / Bonnie / She of Many Cutie Marks / Odd jobjordearthstofölfillyhsl(051, 57%, 78%)¤hsl(040, 76%, 73%)¤hsl(290, 23%, 83%)¤Sports several different cutie marks in different appearances: a pillow, a magnifying glass, a cloud and a cupcake. She is seen without a cutie mark in Lesson Zero. Was dressed as a fairytale princess during Luna Eclipsed. She competes alongside Golden Harvest in Sisterhooves SocialOdd job.png
Overly Protected Little Filly / Berry Pinch / Ruby / Berry Blast / Cherry Daiquirienhörningunicornstofölfillyhsl(334, 100%, 85%)¤hsl(337, 74%, 67%)¤hsl(076, 54%, 60%)¤Gets whisked from the doorstep into the house by Berry Punch in Bridle Gossip.
Sleeps on the grass in Dragonshy. Her cutie mark changed in Call of the Cutie, and changes between three reddish-pink gems and a clover. Has been spotted in Cloudsdale somehow without wings. A winged version gives Princess Luna flowers in Friendship is Magic, part 2.
Ruby.png
Peachy Petal / Rose Petal / Fireflypegasuspegasusstofölfillyhsl(020, 61%, 80%)¤hsl(190, 60%, 67%)¤hsl(189, 53%, 68%)¤One of the fillies that give Princess Luna a rose necklace in Friendship is Magic, part 2.Peachy Petal.png
Peachy Piejordearthstofölfillyhsl(051, 100%, 72%)¤hsl(028, 100%, 56%)¤hsl(066, 90%, 76%)¤Appears with Sunny Daze. Looks similar to the G3 pony Peachy Pie. Her cutie mark is three peaches.PeachyPie.png
Pinkie Featherpegasuspegasusstofölfillyhsl(315, 100%, 84%)¤hsl(259, 78%, 83%)¤hsl(286, 54%, 84%)¤Appears in The Cutie Mark Chronicles. Her cutie mark is unknown. Pinkie Feather.png
Piña Colada / Paradise / Apple Corejordearthstofölfillyhsl(288, 42%, 88%)¤hsl(305, 54%, 79%)¤hsl(168, 35%, 79%)¤Appears at Diamond Tiara's party in Call of the Cutie and dressed as a ladybug in Luna Eclipsed. Competes alongside Berry Punch in Sisterhooves Social. Her cutie mark changed during Call of the Cutie and first was a palm tree on an island and later an apple core.Piña Colada.png
Purpletastic / Purpleskiespegasuspegasusstofölfillyhsl(267, 80%, 86%)¤hsl(260, 37%, 66%)¤hsl(188, 52%, 69%)¤ A purple filly with no cutie mark.Purpletastic.png
Rainy Featherpegasuspegasusstofölfillyhsl(057, 93%, 78%)¤hsl(190, 82%, 67%)¤hsl(177, 81%, 49%)¤Appears in The Cutie Mark Chronicles. Shares a color palette with Raindrop.Rainy Feather.png
Royal Bluejordearthstofölfillyhsl(000, 0%, 93%)¤hsl(200, 51%, 81%)¤hsl(270, 39%, 81%)¤Shares the same design as Diamond Tiara. Seen in Call of the Cutie. Her cutie mark is hard to discern, possibly a flower.Royal Blue.png
Strikejordearthhingstfölcolthsl(047, 48%, 71%)¤hsl(214, 46%, 63%)¤hsl(216, 71%, 45%)¤Got a Cutie Mark in The Cutie Pox after throwing a bowling strike. His cutie mark is a bowling pin behind a black bowling ball. Strikeep6se2.png
Shady Daze / Blue Lightning / Trottin'jordearthhingstfölcolthsl(191, 46%, 87%)¤hsl(232, 27%, 34%)¤hsl(217, 91%, 60%)¤Appears in The Cutie Pox . He has no cutie mark, and is one of the few male colts along with Snips and Snails.Shadydaze.png
Sunny Dazejordearthstofölfillyhsl(049, 100%, 70%)¤hsl(000, 0%, 98%)¤hsl(167, 60%, 83%)¤She wins the drama act award at the talent show along with Peachy Pie in The Show Stoppers. Her name is spelled "Sunny Daze" on the product packaging and "Sunny Days" in the closed-captions. Her cutie mark is a golden sun with orange rays.SunnyDays.png
Sun Glimmerenhörningunicornstofölfillyhsl(173,43%,68%)¤hsl(056,64%,50%)¤hsl(104,32%,71%)¤Shares Sweetie Belle's character design , with a different color scheme. Sits in class in Call of the Cutie.Sun Glimmer1.png
Sweet Poppegasuspegasusstofölfillyhsl(262, 83%, 86%)¤hsl(000, 0%, 83%)¤hsl(076, 65%, 64%)¤Watches the pegasus race in The Cutie Mark Chronicles.Sweet Pop.png
Sweet Bumblebee / Pollen Nectar / Honey Beejordearthstofölfillyhsl(195, 100%, 87%)¤hsl(051, 100%, 75%)¤hsl(300, 41%, 85%)¤Seen in The Cutie Mark Chronicles in Rarity's flashback.Sweet Bumblebee.png
Tootsie Fluteenhörningunicornstofölfillyhsl(180, 57%, 89%)¤hsl(271, 71%, 74%)¤hsl(300, 100%, 92%)¤Appears in Call of the Cutie at Diamond Tiara's cute-ceañera. Her cutie mark changes several times in Call of the Cutie.Tootsie Flute1.png
Tornado Bolt / Twisty Doopegasuspegasusstofölfillyhsl(000, 0%, 84%)¤hsl(252, 28%, 59%)¤hsl(068, 65%, 75%)¤Appears in Call of the Cutie at Diamond Tiara's cute-ceañera. She appears without eyelashes for one shot. Her cutie mark is a tornado.Tornado Bolt1.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki